Lidmaatschap

Leden zijn bedrijven dan wel personen die als zelfstandige een bedrijf voeren en gevestigd zijn in Boekelo en directe omgeving, of dat de bestuurder woont in Boekelo en directe omgeving.
Elk lid wordt in de vereniging vertegenwoordigd door 1 persoon, in principe de eigenaar/bestuurder. Hij/zij kan en mag een partner (zakelijk of privé) meenemen naar alle verenigingsbijeenkomsten. De huidige leden beslissen over het accepteren van een nieuw lid. Daarom is er na aanmelding een inspraak ronde.

Voor de bijdrage is er onderscheid in 2 categorieën: Algemene leden en Winhor leden.
Winhor is de afkorting winkel en horeca. Dat zijn alle leden die vallen onder de winkelsluitingswet. Zij betalen meer contributie omdat zij ook meer “baat” hebben bij de activiteiten. De bijdrage is in 2019 250€ voor alle leden en 90€ meer voor winhor.

U kunt u aanmelden als lid door een bestuurslid te benaderen. Zie de pagina Bestuur